Προϊόντα αρτοποιίας υψηλής ποιότητας για περισσότερα από 16 χρόνια
Αξεπέραστη γεύση & Ποιοτική υπεροχή
Μεγάλη γκάμα προϊόντων & Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Συνεχείς & καινοτόμες επενδύσεις σε υποδομές με στόχο την ποιότητα
Σφάλμα
  • JFTP: :login: Εσφαλμένος κωδικός. Απόκριση διακομιστή: 530 Login authentication failed [Αναμενόταν: 230]. Ο κωδικός που απεστάλη: ************
  • JFTP: :_passive: Αδυναμία λήψης IP και θύρας για τη μεταφορά δεδομένων. Απόκριση διακομιστή: 530 You aren't logged in
  • JFTP: :write: Αδυναμία χρήσης παθητικής λειτουργικότητας